Az oldalt gondozza: Energiaklub

Adatok

2011. 2. 3.

2010. folyamán 2000 háztartás körében országos, nagy mintás, reprezentatív adatfelvételt végeztünk annak érdekében, hogy az elérhető adatoknál és információknál mélyebb tudást szerezzünk a magyar lakóépületek energiafogyasztásáról. A felmérés adatokból készült táblázatok illetve diagramok letölthetőek a bal oldali sávból.

Az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát jellemzően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján látja el. Vagyis a törvény szerint valamennyi központi költségvetési szerv használatában lévő épületállomány az MNV-n keresztül kerül kiosztásra és nyilvántartásra. Kutatásunk során ebből az adatbázisból dolgoztunk. A fontosabb adatokból készült diagramok megtalálhatók a bal oldali sávban.