Az oldalt gondozza: Energiaklub

Módszertan

2011. 2. 3.

Az ENERGIAKLUB háztartási adatfelvételének mintavételi módszertanát a bal oldali sávban található letölthető dokumentum tartalmazza. Az adatfelvétel adatait az SPSS statisztikai szoftverrel elemeztük.

Az energetikai-műszaki számítások során az egyes épülettípusokra vonatkozó fogyasztási adatokat az energiatanúsítványok elkészítéséhez is használt WinWatt mérnöki szoftverrel számítottuk ki projektünk energetikus szakértőjének segítségével. Számításaink a 7/2006. TNM rendeletben és a 176/2008. Kormány rendeletben meghatározott számítási módokon és adatokon alapulnak. Kutatásunk kiterjedt a helyiségfűtés és a használati melegvíz-előállítás, intézmények esetében pedig a szellőztetés, hűtés és világítás során felhasznált és megtakarítható energiára is.