Az oldalt gondozza: Energiaklub

Negajoule 2020 projekt

2011. 2. 3.

NegaJoule2020 kutatási projektünkben arra a feladatra vállalkoztunk, hogy háztartás-statisztikai adatok és energetikai-gazdasági számítások révén kiszámítjuk a magyar lakóépületekben rejlő energiamegtakarítási potenciál nagyságát. Kutatásunkban a meglévő épületek energiahatékonyságára koncentráltunk, és a fűtés illetve használati melegvíz-előállítás területeit vizsgáltuk.

2010 során országos körű felmérést valósítottunk meg, amely kiterjedt a lakókörnyezet és az épület jellemzőire, a háztartási energiafelhasználás műszaki jellemzőire, a fogyasztási szokások, attitűdök vizsgálatára és a beruházási hajlandóságra, tervekre egyaránt. Az adatfelvétellel az volt a célunk, hogy biztosítsuk a hiányzó háztartás-statisztikai adatokat a lakóépületek energiahatékonysági potenciáljának kiszámításához.
 
Az adatok segítségével felállítottuk az ország lakóépületállomány-modelljét, majd az energetikai tanúsításoknál is alkalmazott szoftver segítségével épülettípusonként kiszámítottuk a különböző energiahatékonysági beruházások révén elérhető energiamegtakarítás mértékét. A kapott eredményeket országos szinten aggregáltuk, azaz valódi bottom-up, vagyis alulról felfelé történő számításokat végeztünk. A vizsgálat során az elméleti-műszaki potenciált, és a gazdaságos potenciált is feltártuk.
 
Eredményeinket az Energiatakarékosság Világnapján, 2011. március 6-án hoztuk nyilvánosságra.
 
A kutatási projektet a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatta.